Sigfox sensorid aitavad Radisson Blu Hotel Olümpial avastada veelekkeid

18 august 2020

Radisson Blu Hotel Olümpia kasutab nüüd Sigfox võrgustikku ühendatud Siterwell veelekkesensoreid, mida Eestis opereerib Connetected Baltics. Lekete tuvastamise süsteem põhineb pideval monitoorimisel läbi FoxerIoT platvormi.

Vajutage Kontaktid